Skierniewice,  21 listopada 2016r.

RGK.7021.5.27.2016                                                    

 

 

O G Ł O S Z E N I E

           

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  24 listopada 2016r. (czwartek) prac
na gminnej sieci wodociągowej  w miejscowości  Sierakowice Prawe
, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że w godzinach 900 – 14 00dla miejscowości:

• Sierakowice Prawe – posesje oznaczone nr porządkowymi od 1/1A do 69:

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Otrzymują:

  1. sołtys  w/w wsi