I N F O R M A C J A

Informuję,  że w dniu  29 marca 2019 roku  o godz. 9.00 w  „Kuźni Kultury” w Dębowej Górze, odbędzie się  Sesja  Rady  Gminy  Skierniewice.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Witold Baranowski