Skierniewice,  09 kwietnia  2018r.

RGK.7021.5.20.2018                                                    

 

 

O G Ł O S Z E N I E

           

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  16 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
prac na gminnej sieci wodociągowej
, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  10
00 – 13 00dla miejscowości:

• Julków, Józefatów, Brzozów, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska i Stare Rowiska;

 

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Otrzymują:

  1. sołtysi  w/w wsi