I N F O R M A C J A

 

    Informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Witold Baranowski