Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marcin Kominiarczyk

ul. Reymonta 23,
96-100 Skierniewice

iodo@gminaskierniewice.pl