I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 5 marca 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skierniewicach, ul. Reymonta 23, odbędzie się  Sesja  Rady  Gminy  Skierniewice.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Witold Baranowski