I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice odbędzie się Sesja Rady Gminy Skierniewice.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii Sesja odbędzie się w formie korespondencyjnej.

Wnioski, informacje, sprawy różne, zapytania, proszę kierować listownie do sekretariatu Urzędu Gminy Skierniewice lub na adres radagminy@gminaskierniewice.pl

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Witold Baranowski