I N F O R M A C J A


Informuję, że w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w sali

konferencyjnej Urzędu Gminy w Skierniewicach, ul. Reymonta 23,

odbędzie się Sesja Rady Gminy Skierniewice.

                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                    Paweł Nagórski