Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Mokrej Lewej
Mokra Lewa 75 A
96-100 Skierniewice
www.sp-mokralewa.pl 
sekretariat@sp-mokralewa.pl

p. o. dyrektora - Pan Konrad Prokopczyk
konrad.prokopczyk@sp-mokralewa.pl

tel. 046 833-30-52
REGON 001227409

Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż zostały ustalone terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowane osoby proszę
o zapoznanie się z zarządzeniami Wójta Gminy Skierniewice.