Lp

 

 Karta informacyjna

 

1

 

Numer karty/rok

 

 17/2016

 

2

 

Rodzaj dokumentu

 

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu: SGGW Żelazna  wraz z podsumowaniem

3

 

Temat dokumentu

 

 Prognoza oddziaływania na środowisko

4

 

Nazwa dokumentu

 

 Prognoza oddziaływania na środowisko dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu: SGGW Żelazna

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Zmianą planu objęty jest pas drogowy istniejącej drogi powiatowej 1303E w granicach obrębu: SGGW Żelazna. Prognoza stanowi analizę i ocenę potencjalnych oddziaływań na środowisko i skutków, jakie mogą mieć miejsce w wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewicki, Gmina Skierniewice, miejscowość Żelazna.                                                                                       

7

 

 Znak sprawy

 

 RGK.6722.2.2016

 

8

 

 Dokument wytworzył

 

Wójt Gminy Skierniewice.

9

 

 Data dokumentu

 

 sierpień 2016r.

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Rada Gminy Skierniewice

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 24.08.2016r.

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 Urząd Gminy Skierniewice,

 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej pok. nr 209

 Tel. 46-819-56-05

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik

 do dokumentu

 Brak

 

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

 TAK

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

 

9/2016; 13/2016; 15/2016

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

 20.02.2017r.

 

17

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

18

 Uwagi

 Brak