INFORMACJA
WÓJTA GMINY SKIERNIEWIC
E
z  dnia 27 października 2014 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r.  – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  informuję, iż został sporządzony spis wyborców dla potrzeb przeprowadzenia głosowania do Rady Gminy Skierniewice, Rady Powiatu, wyboru Wójta Gminy Skierniewice oraz do Sejmiku Województwa Łódzkiego, zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 roku.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. nr 102 w godz. od 8.00 do 15.00. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborczym.

                                    Wójt Gminy
                                    (-) Dominik Moskwa