Do wniosku należy załączyć mapę obejmującą teren działki z zaznaczeniem projektowanego zjazdu